Banner

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 1 hiện nay giá bao nhiêu?
Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 1 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 15$ -70$ tuỳ vị trí và phân khúc. thị trường văn phòng Quận 1 được chia làm 4 phân khúc: - Văn phòng hạng A có mức giá cho thuê giao động từ 30$++ đến 70$++/m2. - Văn phòng hạng B có mức giá cho thuê giao động từ 20$++ đến 35$++/m2. - Văn phòng cho thuê hạng C có mức giá thuê từ 15$++/m2 đến 25$++/m2. - Bên cạnh đó thị trường cũng có phân khúc văn phòng giá rẻ có mức giá dưới 15$++/m2 để phục vụ phân khúc khách hàng có ngân sách thấp, không thường xuyên tiếp đón khách hàng hoặc mới khởi nghiệp để tìm hiểu thị trường. Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.
Văn phòng cho thuê tại QUẬN 2 hiện nay giá bao nhiêu?

Giá thuê văn phòng tại Quận 2 có mức giá từ $12/m2/tháng đến $50/m2/tháng tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận.

– Giá thuê văn phòng hạng A Quận 3 từ $25 – $50/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 3 từ $18 – $25/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 3 từ $10 – $18/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại TP.HCM hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại TP.HCM có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 10$ - 30$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng TP.HCM được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A TP.HCM từ $30 – $70/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B TP.HCM từ $20 – $30/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C TP.HCM từ $10 – $20/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại Tp.THỦ ĐỨC hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Tp.THỦ ĐỨC có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 10$ - 30$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Tp.THỦ ĐỨC được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A Tp.THỦ ĐỨC từ $22 – $30/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Tp.THỦ ĐỨC từ $18 – $22/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Tp.THỦ ĐỨC từ $10 – $18/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại QUẬN BÌNH THẠNH hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận Bình Thạnh có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 10$ - 70$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận Bình Thạnh được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A Quận Bình Thạnh từ $30 – $70/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận Bình Thạnh từ $20 – $30/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận Bình Thạnh từ $10 – $22/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

 

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 11 hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 11 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 12$ - 60$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận 11 được chia làm 2 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 11 từ $15 – $25/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 11 từ $10 – $15/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 10 hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 10 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 9$ - 32$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận 10 được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A Quận 10 từ $20 – $32/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 10 từ $15 – $20/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 10 từ $9 – $15/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 8 hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 8 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 8$ - 30$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận 8 được chia làm 4 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 3 từ $20 – $30/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 3 từ $8 – $20/m2 --> XEM THÊM

Bên cạnh đó thị trường cũng có phân khúc văn phòng giá rẻ có mức giá dưới 10$++/m2 để phục vụ phân khúc khách hàng có ngân sách thấp, không thường xuyên tiếp đón khách hàng hoặc mới khởi nghiệp để tìm hiểu thị trường.

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 7 hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 7 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 12$ - 50$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận 7 được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A Quận 7 từ $30 – $50/m2       --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 7 từ $20 – $30/m2       --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 7 từ $15 – $20/m2       --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Văn phòng cho thuê tại QUẬN 5 hiện nay giá bao nhiêu?

Hiện nay các văn phòng cho thuê tại Quận 5 có giá chào thuê rất đa dạng giao động từ 10$ - 30$ tùy thuộc vào vị trí của tòa nhà, quy mô thiết kế, trang thiết bị, tỷ lệ diện tích trống, thời gian trống theo từng thời điểm cũng như mức độ cạnh tranh của các tòa nhà lân cận. Thị trường văn phòng Quận 5 được chia làm 3 phân khúc dao động cụ thể như sau: 

– Giá thuê văn phòng hạng A Quận 3 từ $22 – $30/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng B Quận 3 từ $18 – $22/m2 --> XEM THÊM

– Giá thuê văn phòng hạng C Quận 3 từ $10 – $18/m2 --> XEM THÊM

Khách hàng Quan tâm hãy liên hệ SAOS để được hỗ trợ tư vấn báo giá hoàn hoàn MIỄN PHÍ.

Gửi câu hỏi

close

Văn phòng bạn quan tâm

Nhấn nút *Nhận nhiều Báo giá* để nhận báo giá cho tất cả văn phòng trong danh sách này.
0 Văn phòng